Την δαπάνη οδοιπορικών εξόδων τη δικαιούνται όσοι εκπαιδευτικοί διατέθηκαν και μετακινούνται για τη συμπλήρωση του ωραρίου τους σε σχολική μονάδα της ΔΔΕ Φλώρινας που βρίσκεται σε διαφορετικό τόπο από αυτόν που διαμένουν και διαφορετικό τόπο από αυτόν που βρίσκεται το σχολείο τοποθέτησής τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4336/2015. Η διαδικασία αφορά μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που μισθοδοτούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό. Aφορά επίσης και στους εκπαιδευτικούς που διατέθηκαν σε σχολικές μονάδες της Α/θμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου.

*Η παρούσα εφαρμογή δεν αφορά εκπαιδευτικούς ΕΣΠΑ και ΠΔΕ οι οποίοι για τα έξοδα οδοιπορικών τους θα ενημερωθούν αρμοδίως.

Η φόρμα της αίτησης ενεργοποιείται σε περιόδους κατά τις οποίες ανατίθεται σε εκπαιδευτικούς συμπλήρωση ωραρίου. Για αλλαγές διάθεσης συμπλήρωσης ωραρίου σε εκπαιδευτικούς που ήδη έχουν υποβάλει αίτηση δε απαιτείται εκ νέου αίτηση.